מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

הסדרת תהליך הרישוי 87 הגשת בקשות במסלולי רישוי מקוצרים כשפורסם לסוג העסק מפרט אחיד הוראות החוק הנוגעות להגשת בקשות במסלולים המקוצרים יחולו רק על סוגי עסקים שפורסם להם מפרט אחיד. את רשימת העסקים שפורסם להם מפרט אחיד ניתן למצוא ב - lobby/Pages/specifications_approved_list.aspx - http://business.gov.il/small הגשת בקשות במסלולים מקוצרים שטרם פורסם להם מפרט אחיד – סעיף 43 א בצו שיפורסם עסקים המצויים במסלולי רישוי מקוצרים, שטרם פורסם להם מפרט אחיד, בעליהם יגישו בקשות לרישיונות והיתרים במסלול הרגיל בלבד (בחידוש רישיון יופעלו המסלולים המקוצרים גם אם טרם פורסם מפרט אחיד, ראו פירוט בפרק ט' להלן " חידוש רישיון רגיל ובמסלולים מקוצרים .)" חובת פרסום מפרטי ם אחידים ולוחות זמנים – סעיף 48 לתיקון 34 - עד יום 30.4.2019 רשויות הרישוי צריכות לפרסם מסמכים, תנאים, החלטות והוראות מטעמן באתר האינטרנט שלהן. - עד יום 1.1.2021 יפורסמו מפרטים אחידים לעסקים המנויים בהחלטת הממשלה .3214 - עד יום 1.1.2023 יפורסמו מפרטים אחידים לגבי יתר פריטי הרישוי. - ניתנה סמכות לשר הפנים, בהמלצת ועדת הפנים ובאישור הכנסת, לדחות את מועדי פרסום המפרטים האחידים של נותני האישור לתקופה של עד שנתיים. - חלפו המועדים האמורים, לא יוכל נותן האישור להתנות מתן רישיון או היתר או לקבוע בה ם תנאים, אלא אם אותם תנאים נקבעו במפרט האחיד.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=