מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

הסדרת תהליך הרישוי 122 טופס - 7 היתר זמני/ היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 ההיתר אותו מנפיקה הרשות בחתימת ראש רשות הרישוי ובו יצויינו פרטי העסק, התנאים להיתר ותוקף ההיתר. טופס - 8 רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 רישיון העסק אותו מנפיקה הרשות בחתימת ראש רשות הרישוי ובו יצויינו פרטי העסק, התנאים לרישיון ותוקף הרישיון. במקרה של חידוש רישיון, על בעל העסק לחתום על ההצהרה המופיעה בספח של טופס 8 טופס - 9 השגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 השגה שבעל עסק מבקש להשיג על החלטה או דרישה של נותן אישור או רשות רישוי. ההשגה תוגש בשני עותקים על ידי בעל העסק לגורם מוסמך ארצי מטעם נותן האישור או רשות הרישוי הרלוונטים.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=